AVA 61累沽55伙 套現近1.85億

美聯負責銷售的長沙灣新盤AVA 61,剛過去週六再錄得7宗成交,包括19樓B室開放式單位,實用面積164方呎,買家以建築期付款,成交價為382.5萬元,折合呎價23,323元。項目自上月23號開售至今累積沽出55伙,合共套現近1.85億元。

相關文章 :

新盤混戰:AVA 61暫錄約170張入票 資深投資者盧華家族旗下的長沙灣AVA 61現正開售,美聯住宅部行政總裁布少明表示,項目反應理想,連日已錄約170張入票......
AVA 61基座舖位入場費617萬元起 維達創建項目經理蔡仁輝表示,長沙灣AVA 61基座13個舖位將委託美聯旺舖獨家銷售,面積由288方呎至1,016方呎,市值2.89億元。他指...
新盤混戰:AVA 61擬下周末開售 資深投資者盧華家族的長沙灣AVA 61今起收票,該公司項目經理蔡仁輝表示,樓盤今午12時起開始收票,他指用家及投資者比例一半、一半,詳細收票...
即睇九龍區最細一手盤示範單位! 【睇直播】長沙灣全新單幢式住宅項目AVA 61, 最細嘅單位只有150方呎,預料係近年九龍區最細嘅一手單位!項目推出首張價單,單位售價由30...
【多圖】AVA 61開放式示範單位曝光 資深投資者盧華家族旗下長沙灣大埔道61號AVA 61今早開放示範單位予傳媒優先參觀,提供一個開放式裝修及交樓標準單位,以實用面積161方呎的...
分享: