【H按供樓】Hibor跌至0.75% 按揭如何部署?

現時約有8成供樓的人士使用H按供樓,近日隨著資金流入及金融管理局等因素下,影響H按供款的1個月銀行同業拆息近日不斷回落,今日跌至0.75%,為H按供樓人士帶來喜訊。近日拆息不斷回落,供樓人士實際節省多少開支?打算用H按上車要甚麼需要注意?

影響拆息走向的因素主要包括資金流向及監管機構措施,擔任香港央行角色的金管局近月推出一連串措施,如下調逆周期本金、減發外匯基金票據,讓銀行毋須因為監管機構要求被逼「落雨收遮」。隨著銀行體系結餘回升,港元流動性情況已經緩和,資金充裕下銀行之間的拆息便會回落。今日1個月拆息已由4月初的1.86%跌至今日的0.75%。

H按供樓慳幾多?

隨著拆息節節回落,H按供樓人士負擔減輕不少,以貸款額500萬元為例,使用現時H按計劃是H+1.3%,封頂息率2.5%及還款30年計算,假設以H按封頂息率計算,每月供款額為19,756元,全期利息為2,112,176元。但如以今日(11/5/2020)拆息0.75%計算,每月供款額減少1,150元至18,606元,全期利息減少413,929元至1,698,247元。如果將來拆息進一步回落至0.6%,每月供款額便比封頂息率減少1,525元至18,231元,全期利息減少548,677元至1,563,499元。

拆息變化下供款比較:

有按揭疑難?立即按此查詢!

相關文章 :

【H按供樓】Hibor跌至0.86% 節省多少開支?... 近日影響H按供款的1個月銀行同業拆息近日不斷回落,今日跌至0.86%,為H按供樓人士帶來喜訊。那麼,供樓人士實際節省多少開支?打算用H按上車...
【供樓開支】3大方法抵銷利息支出 近日有網民反映銀行的按揭計劃保守,擔心供樓壓力增加,事實上現時按息上升導致的每月供款增加幅度相當輕微,大家亦可考慮循以下3大方法抵銷利息支出...
【利息開支】拆招Mortgage-link存款上限調整... 近日市傳有銀行發信通知客戶,收緊Mortgage-link的存款上限,由現有的貸款餘額50%,變成現有的貸款餘額50%或200萬,以較低者為...
【H按走势】Hibor跌至0.39% 供楼人士慳幾多?... H按供樓人士注意!近月隨著資金流入,今日一個月銀行同業拆息跌至0.39%,作為供樓人士究竟慳幾多?拆息為何愈走愈低?置業人士又可以如何部署?...
【低息入市】置業新手申請按揭前必讀!... 近日銀行水浸,以H按供樓的人士最受惠!今日(11月11日)一個月拆息低至0.13%,銀行同業拆息跌至9年新低,實際上置業人士慳幾多?置業新手...
分享: